Week van de Rechtsstaat: Rechtsstaat & interbestuurlijke verhoudingen + workshop RvS (VOL)

« terug naar overzicht

Datum
30 mei 2023

Het symposium zit vol. Aanmelden is mogelijk, u komt dan op een wachtlijst te staan.

 

Aantal deelnemers: maximaal 60
Locatie: Academie voor Wetgeving | Lange Voorhout 62 Den Haag

Inloop een half uur voorafgaand aan het symposium

Programma


Moderator: Monique Wesselink (Programmamanager Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen)


Plenaire sessie - Hoe stel je de burger centraal in wet- en regelgeving?

Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman)

Wetten en beleid zijn zo ingewikkeld voor burgers, dat vooral de mensen die hiervan het meest afhankelijk zijn, klem komen te zitten. Dat geldt niet alleen voor toeslagen, maar voor alle regels in het sociaal domein. Dat is zeker zo, als het gaat om gedecentraliseerde wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Inburgeringswet. Overheden denken vaak vanuit de regelgeving, de financieringsbasis, het systeem, maar te weinig vanuit het perspectief van de burger. De burger raakt maar al te vaak klem tussen de verschillende bestuurslagen. Hoe stel je de burger centraal in wet- en regelgeving? In zijn bijdrage gaat Van Zutphen in op het burgerperspectief. Dit doet hij aan de hand van praktische voorbeelden uit zijn praktijk.


Workshop RvS - Hoe stel je de uitvoerbaarheid van taken door decentrale overheden centraal? 

Bruno Bruins (Staatsraad Raad van State) en Frank van Putten (Wetgevingsadviseur Raad van State)

Nederland staat voor een groot aantal opgaven, onder meer op het gebied van klimaat, wonen en asiel. De complexiteit en stapeling van die opgaven onderstrepen het belang van goede interbestuurlijke samenwerking. De Minister van BZK vroeg vorig jaar, in overleg met VNG, IPO en de Unie van Waterschappen, voorlichting over de interbestuurlijke verhoudingen. In de voorlichting staat de uitvoerbaarheid van taken door decentrale overheden centraal. De voorlichting is in december 2022 openbaar gemaakt en staat op de website van de Raad van State. In de workshop gaan we in op de vraag: zijn er nieuwe instrumenten nodig om de grote opgaven aan te pakken, of kiezen we (vooral) de route van het goed gesprek? En: wat is de rol en positie van de Minister van BZK bij interbestuurlijke samenwerking? Die vragen bespreken we ook graag aan de hand van een concrete casus. De deelnemers worden hartelijk uitgenodigd ook eigen casuïstiek in te brengen.

 

Lukt het niet om in te schrijven omdat u geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via stichtingrechtenoverheid@acwet.nl