Week van de Rechtsstaat: Rechtsstaat & de ontwikkelingen in de Europese Unie (VOL)

« terug naar overzicht

Datum
31 mei 2023

Aantal deelnemers: maximaal 60
Locatie: Academie voor Wetgeving | Lange Voorhout 62 Den Haag

Inloop een half uur voorafgaand aan het symposium

Programma


Moderator: Monique Wesselink (Programmamanager Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen)


Heeft de EU voldoende politieke slagkracht en effectieve instrumenten om uitholling van de rechtsstaat tegen te gaan?

Sophie Bots (Clusterhoofd Justitie en Binnenlandse Zaken en Rechtsstaat, Directie Integratie Europa, Ministerie van Buitenlandse Zaken) en Cato van Hasselt (Beleidsmedewerker Rechtsstaat, Directie Integratie Europa, Ministerie van Buitenlandse Zaken)

De EU beschikt over een breed politiek, financieel en juridisch instrumentarium om op te treden tegen schendingen van de beginselen van de rechtsstaat. De Nederlandse inzet is erop gericht dit instrumentarium te ontwikkelen en daadkrachtig in te zetten. Tegelijkertijd zet de uitholling van de rechtsstaat in met name Polen en Hongarije door en plaatsen beide lidstaten zich steeds verder buiten de EU-rechtsorde. Is de EU eigenlijk wel in staat om het tij te keren of ontbreekt het de EU aan politieke slagkracht en effectieve instrumenten?


Hoe verhouden de Europese en de Nederlandse rechtsstaat zich tot elkaar?

Jerfi Uzman (Hoogleraar Constitutioneel recht Universiteit van Amsterdam)

Over de rechtsstaat in Europees verband is veel te doen. Maar ook in Nederland zijn er zorgen. Hoe verhouden de Europese en de Nederlandse rechtsstaat zich tot elkaar? Op welke terreinen heeft de EU impact gehad op de vormgeving van, en het denken over de rechtsstaat in Nederland? En welke gevolgen heeft dat voor de relatie tussen democratie en rechtsstaat, op nationaal en Europees niveau?


Wat heeft de EU de Nederlandse rechtspraak te zeggen?

Herman van Harten (Raadsheer gerechtshof Den Haag)

Wat heeft de EU de Nederlandse rechtspraak te zeggen? Over de ontwikkeling van rechterlijke onafhankelijkheid als harde juridische norm. Enkele potentiële gevolgen van recente fijnmazige Europeanisering van justitie. En de grenzen aan de taak en rol van de rechter binnen de (Europese) trias. 


Vragen van en dialoog met de deelnemers

 

Lukt het niet om in te schrijven omdat u geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via stichtingrechtenoverheid@acwet.nl