Handreiking Wetgeving en het VN-verdrag handicap

« terug naar overzicht

Datum
15 september 2022

Ontwerpregelgeving dient in overeenstemming met hoger recht te zijn. Om die beoordeling te kunnen maken, zijn verschillende handreikingen beschikbaar. Daarnaast beveelt het College voor de Rechten van de Mens (verder College) aan om in de toelichting te expliciteren hoe het voorstel aan de uitvoering van het betreffende verdrag in Nederland bijdraagt. Het concretiseren daarvan bevordert namelijk de daadwerkelijke implementatie van het verdrag. Om hier handvatten voor te bieden heeft het College voor het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap (VN-verdrag handicap) een speciale handreiking ontwikkeld.  

In deze lezing zullen H.J.T.M (Marjolein) Swaanenburg van Roosmalen (collegelid) en J.R.E. (Anne-Rose) Stolk (beleidsadviseur) deze handreiking toelichten en daarover vragen beantwoorden. Denk aan de vraag wanneer een expliciete beoordeling in het licht van het VN-verdrag handicap nodig is en hoe zo’n beoordeling eruit zou kunnen zien. Een onmisbare lezing voor wetgevingsjuristen omdat het College als bijzondere taak heeft toe te zien op de uitvoering in Nederland van het VN verdrag handicap en daarover onder meer ook wetgevingsadviezen uitbrengt.  

Na afloop van de lezing is er gelegenheid om tijdens de borrel met elkaar van gedachten te wisselen. Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen, wacht dus niet te lang met inschrijven!

Datum:            Donderdag 15 september 2022
Tijdstip:           Inloop vanaf 15:00 uur, lezing van 15:30 uur tot 17:00 uur, borrel van 17:00 uur tot 18:00 uur
Locatie:           Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen, Lange Voorhout 62 te Den Haag
Doelgroep:      Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
PWO-punten:  1

Lukt het niet om in te schrijven omdat u geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via academie@acwet.nl.