Afstemmen strafrechtelijk en bestuursrechtelijk handhaven

« terug naar overzicht

Datum
3 maart 2016

Meer rechtsbescherming nodig bij bestuurlijke boetes?

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een advies uitgebracht over de afstemming van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving. Mr. dr. Michiel van Emmerik, universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, zal in een lezing ingaan op het advies, de reactie van de minister van Veiligheid en Justitie en op de mogelijke verbeteringen in het handhavingssysteem. Daarbij zal hij ook teruggrijpen op eerder onderzoek dat hij met anderen verrichtte naar evenredige boeteoplegging in het bestuursrecht (VAR-preadvies 2014) en naar adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidsoptreden (Raad voor de rechtspraak 2014). Centraal punt van discussie is of het gerechtvaardigd is dat er verschil in rechtsbescherming bestaat tussen punitieve handhaving via het strafrecht dan wel het bestuursrecht.

Wetgevingsjuristen, overheidsjuristen en beleidsmedewerkers zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst. Er worden geen kosten in rekening gebracht.

Datum:                       donderdag 3 maart
Tijdstip:                     15.30 - 17.00 uur
Locatie:                     Academie, Lange Voorhout 62 te Den Haag
PWO-punten:            1,5

De lezing wordt verzorgd door de Academie voor Wetgeving, de Academie voor Overheidsjuristen en de Vereniging JuristenRijk.