The quick brown fox jumps over the lazy dog

wetgeving

Profiel en toelatingseisen

Toelatingseisen

Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure moet je aan een aantal basisvereisten voldoen. Je moet:

  • een juridische master aan een Nederlandse universiteit hebben afgerond vóór 15 september van het jaar dat de opleiding start;
  • niet langer dan vier jaar geleden zijn afgestudeerd als jurist;
  • in de bachelor- of de masterfase vakken op het gebied van het bestuursrecht, privaatrecht en Europees recht  hebben gevolgd.

De Academie is in het bijzonder geïnteresseerd in kandidaten die voortvarend gestudeerd hebben en goede cijfers hebben gehaald. Als je tijdens je studie nevenwerkzaamheden hebt verricht of andere opleidingen in binnen- of buitenland hebt gevolgd, is dat een pre.

NB: het kan zijn dat je jouw juridische master, bijvoorbeeld in het internationaal recht, aan een buitenlandse universiteit hebt behaald. In dat geval kun je ook aan de selectieprocedure deelnemen, mits je in ieder geval een bachelor Nederlands recht aan een Nederlandse universiteit hebt afgerond. Ook kun je tot de selectieprocedure worden toegelaten als je langer dan vier jaar geleden bent afgestudeerd als jurist, mits je in de tussentijd door juridisch werk of door een andere juridische opleiding jouw kennis van het Nederlandse recht actueel en op peil hebt gehouden.

Competentieprofiel wetgevingsjurist

De Academie heeft in samenwerking met het werkveld een competentieprofiel opgesteld voor wetgevingsjuristen. Om een goede wetgevingsjurist te zijn, moet je over de onderstaande competenties beschikken of in staat te zijn deze kunnen ontwikkelen.

  • Omgevingsbewustzijn
  • Probleemanalytisch vermogen
  • Juridische professionaliteit
  • Samenwerkingsgerichtheid
  • Resultaatgerichtheid
  • Oordeelsbekwaamheid
  • Uitdrukkingsvaardigheid

Geïnteresseerd wat dit inhoudt? Bekijk het competentieprofiel. 
Bij de selectie gebruiken we een competentieprofiel dat is samengevoegd met het competentieprofiel voor overheidsjuristen. Het profiel dat we bij de selectie gebruiken bestaat uit de competenties: analyseren, oordeelsvorming, samenwerken, creativiteit, omgevingsbewustzijn, overtuigingskracht, initiatief, plannen en organiseren, en leervermogen.

Samenvatting profiel wetgevingsjurist

Om goed te kunnen functioneren als wetgevingsjurist is het van groot belang dat je kunt werken in een politieke en bestuurlijke omgeving. Je moet gevoel hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen en deze analyseren. Samen met anderen ontwikkel je verstandige en effectieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Die oplossingen moeten ook juridisch deugen, goed onderbouwd zijn en  op een duidelijke en begrijpelijke wijze geformuleerd.

Meer informatie?

Nico Florijn

dr. Nico Florijn

Programmamanager

n.florijn@acwet.nl
070 - 312 98 34

Ook interessant

Volg onze activiteiten
op Facebook

Meld je aan als geïnteresseerde

Aanmeldformulier