The quick brown fox jumps over the lazy dog

wetgeving

Kwaliteitszorg

De Academie besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van haar opleidingsprogramma’s. Voor de ontwikkeling en organisatie van de cursussen is een eigen kwaliteitssysteem ontwikkeld. Daarnaast is de accreditatie van de traineeopleiding een belangrijk element van de kwaliteitszorg. 

Accreditatie traineeopleiding 

In 2006 is de traineeopleiding geaccrediteerd als postinitiële WO-masteropleiding door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). In 2012 vond de heraccreditatie plaats waarbij aan de opleiding hoge kwalificaties zijn toegekend. Op sommige onderdelen zijn zelfs de hoogst mogelijke kwalificaties toegekend. 

Kwaliteitssysteem

Alle cursussen en vakken van de traineeopleiding worden uitgebreid geëvalueerd door de deelnemers en de docenten. De uitkomsten hiervan zijn het vertrekpunt voor de ontwikkeling van het nieuwe opleidingsprogramma. Naast de programmamanagers en de opleidingscoördinatoren van de Academie spelen de curriculumcommissie, de (kern)docenten en het Academienetwerk een belangrijke rol in ons kwaliteitssysteem. Het concept van de programma’s leggen wij ook ter bespreking voor aan het bestuur en de deelnemersraad.

Curriculumcommissie

Een aantal leidinggevenden uit het werkveld, hoogleraren en oud-trainees vormen de curriculumcommissie. Zij adviseren over de ontwikkelingen van de theorie en praktijk op het wetgevingsterrein en de daaruit voortkomende opleidingsbehoeften. 

(Kern)docenten

De kerndocenten spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de opleiding en de coördinatie tussen docenten onderling, naast hun optreden als docent. Samen met de programmamanagers van de Academie zorgen zij voor de juiste samenhang binnen de cursussen en de onderdelen van de traineeopleiding.

De Academie heeft een netwerk opgebouwd van docenten uit de wetenschap en de juridische overheidspraktijk. Voor ieder onderdeel kiezen wij met zorg de meest geschikte docent. De docenten waarmee wij samen werken zijn vertrouwd met doelgroep. Op het terrein waarop zij lesgeven, hebben zij een groot deskundigheidsprestige.

Overzicht kerndocenten

Academienetwerk

Het Academienetwerk is in 2011 opgericht vanuit de behoefte aan sparringpartners vanuit verschillende juridische eenheden binnen het werkveld voor ons cursusaanbod. Zij houden ons op de hoogte van de wensen en ideeën die binnen hun organisatie leven en geven feedback aan ons.