The quick brown fox jumps over the lazy dog

wetgeving

Over de Academie

De Academie voor Wetgeving is het opleidingsinstituut van de Rijksoverheid op het terrein van wet- en regelgeving. In de rechtspraktijk past de jurist - rechter of advocaat - bestaande rechtsregels toe op feiten die hebben plaatsgevonden. Bij wetgeving gaat het om de totstandkoming van nieuwe regels die toegepast kunnen worden op feiten die nog moeten plaatsvinden. Dat maakt het vak van wetgevingsjurist een eigensoortige juridische professie. Deze wordt uitgeoefend in de politiek-bestuurlijke omgeving waarin een wetgevingsjurist zich bevindt.

De Academie biedt nieuwe wetgevingsjuristen een tweejarige traineeopleiding. Voor deze geaccrediteerde masteropleiding werft en selecteert de Academie pas afgestudeerde juristen. Daarnaast verzorgt zij een groot aantal cursussen voor de professionele versterking van wetgevingsjuristen en andere ambtenaren die betrokken zijn bij het wetgevingsproces.