The quick brown fox jumps over the lazy dog

wetgeving

Internationaal

Wetgeving heeft een belangrijke functie voor de stabiliteit en de ontwikkeling van landen. Door op internationaal niveau kennis uit te wisselen, kunnen landen elkaar helpen om hun wetgevingssysteem op te zetten en te versterken. De Academie vindt het belangrijk daaraan een bijdrage te leveren en kennis te delen buiten de nationale grenzen. Dit doen wij onder andere door het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s en door uiteenlopende vormen van samenwerking.

Activiteiten